ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Alternatieven voor ruzie maken

€2.50


Tilo Benner
Alternatieven voor ruzie maken

Een nieuwe aanpak van conflicten op school
Spelletjes en activiteiten om nieuwe gedragsregels bij conflictsituaties uit te proberen


Dit project is bedoeld voor leerlingen van 10 – 16 jaar in de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vooral voor brugklassen van het VMBO is dit boek heel geschikt.

Het biedt praktische en reële alternatieven voor stereotiep agressief gedrag tussen de leerlingen onderling. Het is een complete conflicttraining om onderling fysiek en verbaal geweld te voorkomen door nieuwe gedragsvormen aan te leren. Dit stereotiep agressief gedrag is de oorzaak van veel ruzies en geweld op scholen, en kan alleen doorbroken worden door het aanleren van alternatieve vormen van gedrag. Dat gebeurt door middel van methodisch opgezette oefeningen en spelletjes, gericht op het uitproberen en aanleren van nieuwe manieren van met elkaar omgaan en met elkaar praten.

Het praktische gedeelte van het boek bevat 14 lesblokken van elk 1 ½ uur: elk lesblok begint steeds met d versterking van het gevoel van eigenwaarde en de persoonlijkheid van de leerlingen, gevolgd door communicatie- en rollenspelen waarin alternatief gedrag wordt geoefend.
Vervolgens wordt de nieuwe manier van met elkaar omgaan geëvalueerd.

De spelletjes hebben de volgende thema’s:
•    kennismaking
•    communicatie
•    oorzaken van conflicten
•    het stoppen van conflicten
•    samenwerking en tolerantie
•    regels opstellen en naleven
•    het versterken van sociale vaardigheden
•    jezelf en anderen waarderen

Het boek bevat veel kopieermateriaal dat tijdens de lessen gebruikt moet worden.

Paperback, 120 pagina’s
ISBN 978.90.76771.99.1
Prijs € 2,50

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.