ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Maanlicht in het water

€2.50


Roy Leighton
Trisha Lee
Tim Harding
Steve Bowkett

Maanlicht in het water

De spirituele intelligentie van kinderen ontwikkelen door middel van verhalen en activiteiten

Spirituele intelligentie is een sluimerend vermogen dat alle kinderen bezitten om met verwondering naar het even te kijken en het meer zin te geven.
Spirituele intelligentie kan ontwikkeld worden door hun natuurlijke nieuwsgierigheid, speelsheid en onderzoeksdrang te prikkelen door middel van levensbeschouwelijke verhalen uit alle tijden culturen.
Spirituele intelligentie is een bron waaruit kinderen kunnen leren putten om te onderzoeken wie of wat ze werkelijk zijn, en wat het leven voor hen betekent.

Dit is een praktisch en inspirerend handboek dat de leerlingen helpt om door de kennismaking met oude, creatieve wijsheden het heden op een zinvolle manier vorm te geven.
De verhalen en activiteiten in dit boek kunnen in het kader van alle vakken gebruikt worden. Ze ontwikkelen de sociaal-emotionele vorming, ze bevorderen het creatief denken en handelen en voegen een stukje ethiek toe aan het leerproces.

Uitgangspunt is steeds een verhaal dat voorgelezen of zelf gelezen wordt. Elk verhaal bevat opdrachten, vragen, suggesties en werkbladen om dieper op de inhoud in te gaan. Dit materiaal kan naar eigen inzicht gecombineerd worden en geïntegreerd in uw eigen lesprogramma.

Een schatkist aan inspiratie voor elke basisschooldocent, maar ook voor ouders en hulpverleners.

Spiritualiteit is het besef dat ik deel ben van iets groots en blijvends. Ik ben klein en mijn tijd is kort, maar ik voel me verbonden met alles wat vóór mij was, en met alles ná mij. Ik voel me verbonden met het universum.

Diane


Paperback, 148 pagina’s
ISBN 978.90.8840.071.1

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.