ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Digi-rust

€12.50John Visser
Digi-rust

50 praktische tips voor meer digitale rust

Dit boek is geschreven voor iedereen die efficiënter met alle digitale impulsen om wil gaan. Het bevat 50 tips die tijd, en stress, besparen en productiviteit opleveren. Ze zijn gebaseerd op onderzoek naar het effect van digitale impulsen. Elke tip is gemakkelijk toe te passen en de lezer bekijkt zelf welke tips hij haalbaar vindt om mee te beginnen.

Over de auteur:
John Visser is docent aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (afdelingen CMV en SPH). Daarnaast doceert hij interculturele communicatie aan de University of Saint Joseph, Connecticut, USA. Eerder verscheen van zijn hand Effectief werken met groepen.

ISBN 978.90.8840.162.6
Paperback, 136 pagina’s, geïllustreerd

TIP
Meten is weten, dus download een app die je datagebruik bijhoudt. Dan weet je hoe vaak je je toestel(len) gebruikt, wat je doet, en hoe lang je dat doet. Trek dan je conclusies. Wordt jij vaak afgeleid of niet, en hoe dan? Daarna, het belangrijkste: wat wordt je plan?

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.