ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

In de schaduw van de dennenboom

€12.50


Sandy Taikyu Kuhn Shimu
In de schaduw van de dennenboom

Inspirerende verhalen uit de zen-traditie  
 

Zen-meester en schrijfster Sandy Taikyu Kuhn Shimu verzamelde talrijke zen-verhalen uit de hele wereld, vaak vol humor en diepgang. 

Zen-verhalen kunnen op een wonderbaarlijke manier diepe waarheden en wijze kennis in woorden vatten. Ze geven onze ziel moed en verlenen onze fantasie vleugels, ze toveren een glimlach op onze mond en sporen ons aan net even anders tegen de dingen aan te kijken.

ISBN 978.90.8840.163.3
Hardcover, 128 pagina’s, full colour geïllustreerd

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.