ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Kashmir yoga

€17.50


Billy Doyle
Kashmir yoga

De kunst van het luisteren

– volgens de leer van Jean Klein –

Kashmir yoga is een zeer oude yogatraditie. Hierbij wordt mindfulness gecombineerd met energetische yoga. De traditie is gebaseerd op de  advaita, de oude Indiase leer van non-dualisme. Het accent ligt op het opwekken van het energielichaam, dat een verbinding vormt tussen het fysieke lichaam en de geest. Hierbij staat het luisteren naar het lichaam centraal, zonder oordeel of projecties.
De advaita meester Jean Klein heeft deze traditie in de tachtiger jaren in het Westen geïntroduceerd. Hij noemde het zelf vaak lichaamswerk of body awareness. In dit boek geeft  Billy Doyle een toegankelijke inleiding tot deze leer, aangevuld met de belangrijkste oefeningen.
Kashmir yoga is vooral bedoeld voor iedereen die een rustige en zachte vorm van yoga verkiest. Ook voor mensen met langdurige of chronische klachten, zowel fysiek als mentaal. De oefeningen versterken het zelfgenezend vermogen van het lichaam waardoor deze klachten op termijn helemaal kunnen verdwijnen.

Billy Doyle studeerde 20 jaar bij Jean Klein. Hij woont in Londen en geeft les in Kashmir Yoga.
Zie www.billy-doyle-yoga.com.

ISBN 978.90.8840.161.9
Paperback, 144 pagina’s, geïllustreerd

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.