ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Brain Gym kaartenset

€17.50


P. Dennison & G. Dennison
Brain Gym kaartenset

Energetische oefeningen voor kinderen

Deze Brain Gym kaartenset met 32 full colour kaarten en handleiding is een handige aanvulling op het veelgebruikte Handboek Brain Gym, maar kan ook los van het boek gebruikt worden. De aantrekkelijke foto’s met de 26 basisoefeningen laten duidelijk zien hoe de oefeningen uitgevoerd moeten worden.
Het doel van de oefeningen is om kinderen gemakkelijker te laten leren door middel van speelse bewegingen. De oefeningen bevorderen de communicatie tussen beide hersenhelften waardoor de oorzaak van veel  leerproblemen weggenomen wordt.

Bedoeld voor docenten, remedial teachers en logopedisten, maar ook voor ouders.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

ISBN 978.90.8840.164.0

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.