ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Non-dualisme in vraag en antwoord

€22.50


Richard Sylvester
Non-dualisme in vraag en antwoord

Wat is non-dualiteit en wat is het niet? Humanistisch psycholoog en auteur van provocerende boeken over non-dualiteit Richard Sylvester verzamelde 320 vragen over spiritualiteit, bewustzijn, zelfonderzoek, verlichting en het waarom van het leven.
Hoewel er geen simpele antwoorden bestaan op deze vragen, en  het wezen van het leven een mysterie blijft, krijgen we dankzij al deze vragen en antwoorden een veel beter inzicht in de unieke aspecten van non-duaal bewustzijn.

Het bijzondere van Sylvester is zijn glasheldere, soms provocerende taalgebruik, maar altijd met compassie, zelfspot en humor.

‘Een uitzonderlijke vorm van non-duale communicatie. Deze poging om te beschrijven wat buiten ieders begrip valt is een weg die nog nooit volledig is afgelegd. Richard onderneemt deze taak op zijn onovertroffen manier.’ (Tony Parsons)


Over de auteur:
Richard Sylvester volgde talrijke spirituele en psychotherapeutische opleidingen, schreef meerdere boeken over non-dualiteit en geeft lezingen in heel Engeland.

ISBN 978.90.8840.170.1
Paperback, 328 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.