ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Leven vanuit neutraliteit

€14.50


Justus Kramer Schippers
LEVEN VANUIT NEUTRALITEIT

Advaita Vedanta voor de westerse mens

Derde druk met nieuwe omslag
‘Leven vanuit neutraliteit’ is geschreven voor iedereen die op zoek is naar inzicht in zijn eigen leven en antwoorden verlangt op levensvragen. Aan de orde komen o.a. de zin van het bestaan, schulden, vergeving, geluk, liefde, dood, geweld, reïncarnatie, enz. Er wordt afgerekend met negatieve emoties als schuldgevoel en slachtofferschap.
Deze uitgave is een herdruk van de nieuwe en uitgebreide editie van ‘Leven vanuit neutraliteit’. In 1997 verscheen de eerste druk, die de oosterse filosofi e Advaita Vedanta toegankelijk maakte voor de westerse geest. Aangemoedigd door talrijke reacties van lezers heeft de auteur toen de oorspronkelijke tekst bewerkt en uitgebreid met onderwerpen als seksualiteit, relatie, liefde, e.d. De non-dualistische en niet-oordelende kijk op de grote problemen van het leven spreekt kennelijk een grote groep lezers aan, hetgeen een constante vraag naar dit boek verzekert. De auteur is tevens vertaler van ‘Bewustzijn spreekt’ van Ramesh S. Balsekar, die Advaita Vedanta leringen naar de traditie van Ramana Maharishi en Sri Nisargadatta Maharaj begrijpelijk maakte voor de westerse mens.

Derde druk
ISBN 978.90.73207.76.9
Paperback; 160 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.