ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Je lichaam zegt: Hou van jezelf!

€19.95


Lise Bourbeau
JE LICHAAM ZEGT: HOU VAN JEZELF!

De metafysische betekenis van ruim 500 gezondheidsklachten en hun emotionele en spirituele oorzaken

Lise Bourbeau kreeg wereldwijd bekendheid met haar eerste boek Luister naar je lichaam. Voor het eerst verschijnt nu in het Nederlands haar tweede boek dat ook al in 12 talen vertaald werd.

Het boek is bedoeld voor iedereen die de ware, diepste oorzaken van zijn klachten wil achterhalen. Eerst beschrijft zij de fysieke, lichamelijke aspecten van een ziekte, en hoe die ons emotioneel beïnvloeden. Vervolgens geeft ze praktische tips om onze mentale instelling ten aanzien van ons lichaam te veranderen, zodat duurzame genezing mogelijk wordt. In alfabetische volgorde beschrijft zij op deze manier 500 gezondheidsklachten in beknopte en heldere bewoordingen.

Haar raadgevingen zijn gebaseerd op haar levenslange ervaring met het helpen van mensen door hen inzicht te geven in de diepste oorzaken van hun kwalen. Alleen het aanpakken van de achterliggende oorzaken kan een wezenlijke genezing teweeg brengen. Ieder lichamelijk probleem is de manifestatie van emotionele en psychische blokkades en die moeten eerst weggenomen worden. Niet van jezelf durven houden is vaak de oorzaak van de klachten. Dit boek leert ons om beter te luisteren naar de signalen van ons lichaam, een eerste voorwaarde om een bijdrage te leveren aan onze genezing. Lise Bourbeau geeft in dit boek talloze tips om deze signalen op de juiste manier te interpreteren.

Lise Bourbeau (geboren in Quebec, Canada) heeft 20 jaar onderzoek gedaan naar de metafysische oorzaken van ziektes en schreef daarover tientallen boeken. Haar eerste boek – Luister naar je lichaam – werd een internationale bestseller in 15 landen.

Tweede druk
ISBN: 978.90.8840.032.2
Paperback, 200 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.