ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Kinesiologie voor kinderen

€14.50


Helga Baureis & Claudia Wagenmann
KINESIOLOGIE VOOR KINDEREN

Een hulpmiddel bij leer- en concentratieproblemen

Voor ouders, docenten en hulpverleners

Kinderen staan tegenwoordig erg onder druk, en hebben vaak moeite met het voldoen aan de verwachtingen van ouders en docenten. Ze krijgen huiswerkbegeleiding of bijlessen, rennen van de ene club naar de andere met als gevolg: onzekerheid, ADHD, chronische vermoeidheid en faalangst.
Kinesiologie is een eenvoudige manier om deze druk op de kinderen te verlichten. De oefeningen nemen psychische en lichamelijke blokkades weg, waardoor de energie weer vrij kan stromen en de kinderen (en de ouders) meer lucht krijgen.
Geestelijke blokkades en stress worden vastgelegd in de spieren: met een speciale spiertest kunnen deze blokkades dan ook opgespoord worden. Die spiertest wordt uitvoerig beschreven en uitgelegd en kan door iedereen uitgevoerd worden. In zeer heldere bewoordingen wordt uitgelegd hoe deze uitgekiende bewegingsoefeningen (ook wel Brain-Gym genoemd) de hersenen kunnen beinvloeden.

Tweede druk
ISBN 978.90.76771.95.3
Paperback, 168 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.