ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Vitaal en mooi met Ismakogie

€12.50


Elly Hoekstra & Doke van der Neer
Vitaal en mooi met Ismakogie

Bewegingsleer voor een goede en mooie lichaamshouding.

Ismakogie is een bewegingsleer voor een betere en mooiere lichaamshouding. Ismkogie leert je bewust te worden van je houding bij het zitten, staan en lopen, gewoon in het dagelijks leven. Je leert het verschil voelen tussen goed en verkeerd bewegen. Belangrijk: de oefeningen kunnen gewoon in het dagelijks leven en tijdens het werk gedaan worden.

Tweede druk
ISBN 978.90.76771.22.9

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.