ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Het bewuste oor

€22.50


Alfred A. Tomatis
Het bewuste oor

Luisteren als voorwaarde voor goede communicatie

Het bewuste oor is de dramatische autobiografie van de Franse KNO-arts Alfred A. Tomatis, waarin hij openhartig zijn leven, zijn opzienbarende ontdekkingen en de resultaten van zijn werk beschrijft. Het boek biedt een intieme kennismaking met een geniaal mens en zijn revolutionair onderzoek naar de functie en werking van ons oor. Ondanks voortdurende tegenwerking van de officiële medische wereld ontwikkelde hij een methode waarmee hij schijnbaar uiteenlopende zaken als stem- en gehoorproblemen, dyslexie, autisme en leerproblemen met elkaar in verband bracht en kon behandelen. Zo ontdekte hij dat het oor als eerste van onze zintuigen al 4½ maand na de conceptie volledig functioneert in de baarmoeder. Dat verschaft het ongeboren kind de basisinformatie waarop zijn verdere ontwikkeling gebaseerd is. Bij sommige kinderen is die prenatale informatie gestoord, hetgeen tot tal van klachten leidt in hun latere leven. Tomatis ontwikkelde daarom het ‘Elektronisch Oor’ dat patiënten de periode in de baarmoeder opnieuw laat beleven, met verbluffende resultaten. In dit boek beschrijft hij een aantal gevallen waarin patiënten hun geboorte opnieuw beleven, hetgeen de weg vrijmaakt voor verdere genezing.

Het bewuste oor is een onmisbaar boek voor iedereen die zich in het wezen en de therapeutische mogelijkheden van het luisteren wil verdiepen.

Alfred Tomatis werd geboren in 1920 in Nice. Hij werd aanvankelijk KNO-arts en ontwikkelde een nieuwe wetenschap die het verband tussen de stem, het oor en het bewustzijn onderzocht, en die hij ‘Audio-psycho-fonologie’ noemde. Hij stichtte het Tomatis Centrum te Parijs en geldt als een pionier op het gebied van de spraak-, zang- en muziektherapie. Ook in Nederland zijn enkele Tomatis centra actief.

Paperback, 300 pag.
ISBN 978.90.76771.08.1

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.