ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

De gave van ADHD

€17.50


Lara Honos-Webb
DE GAVE VAN ADHD

Verander de zwakke punten van je kind in sterke punten

Als ouder of docent van een kind met ADHD bent u maar al te vertrouwd met de concentratieproblemen van het kind en met zijn of haar impulsief gedrag. U weet ook dat het kind vaak als storend wordt beschouwd. Wat u wellicht niet weet is dat het ADHD-gedrag ook een uitdrukking kan zijn van verborgen gaven en talenten: een sterke verbeeldingskracht en creativiteit, een rijk gevoelsleven en een sterke intuïtie.

Dit meelevende boek biedt nieuwe informatie en ideeën waarmee ouders het gedrag van hun kind kunnen transformeren:
• de psychologie begint ADHD anders te waarderen
• deze nieuwe benadering kan het zelfvertrouwen van uw kind versterken
• ontdek hoe je de ADHD-symptomen kunt transformeren in sterke punten door op de interesses van je kind in te spelen
• ontdek manieren om de creativiteit, intuïtie en het zelfbewustzijn van je kind te ontwikkelen

Voor ouders, docenten en hulpverleners.

Lara Honos-Webb is een Amerikaanse klinisch psycholoog met tal van artikelen en boeken over depressie en ADHD op haar naam.

Tweede druk
ISBN 978.90.8840.018.6
Paperback 200 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.