ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Kinderen van nu

€17.50


Meg Blackburn Losey
KINDEREN VAN NU

Over indigokinderen, kristalkinderen, sterrekinderen, engelen op aarde
Nieuwe evolutionaire ontwikkelingen

‘Kinderen van nu’ is de verzamelnaam voor de steeds groter wordende groep kinderen die geboren wordt met bijzondere psychische gaven zoals het vermogen tot telepathie, helderziendheid, herinneringen aan vorige levens en het vermogen tot communicatie met geestelijke wezens. Soms beschikken ze al op zeer jonge leeftijd over een levenswijsheid die volwassenen verbijstert. Vaak worden deze kinderen door de medische wereld als abnormaal beschouwd, en krijgen het etiket autistisch, geestelijk gehandicapt of ADHD opgeplakt. Soms zijn deze kinderen ook ernstig lichamelijk gehandicapt, kunnen niet lopen of spreken, maar blijken bij nadere beschouwing over een rijk geestelijk leven te beschikken. Dr. Meg Blackburn Losey, een Amerikaans medium en lichtwerker, kwam tijdens haar workshops in contact met deze verbazingwekkende kinderen en hun ouders, waarbij zij veel ongelooflijke verhalen te horen kreeg. Dit boek is een verslag van haar persoonlijke ervaringen met deze kinderen. Het geeft een overzicht van de verschillende categorieën nieuwetijdskinderen met suggesties voor de omgang met elke categorie. Het boek is een vurig pleidooi voor een open en positieve benadering van deze ‘afwijkende’ kinderen, die dankzij hun bijzondere gaven juist heel veel te bieden hebben aan de mensheid. Uit de inhoud: - de verschillen tussen kristalkinderen, sterrekinderen, indigokinderen en engelen op aarde; - waarom verschilt hun DNA van dat van andere kinderen? - waarom hebben deze kinderen bijzondere gaven zoals telepathie, telekinese, genezende krachten e.d.? - hoe kunnen we deze kinderen en hun ouders helpen en begeleiden, thuis en op school? ‘Kinderen van nu is een sterk en overtuigend geschreven boek, en tevens heel praktisch. Het zou verplichte lectuur moeten zijn voor iedereen die met kinderen werkt.’ Lynn Andrews, auteur van talrijke bestsellers, waaronder Medicijnvrouw.

Tweede druk
ISBN 978.90.8400.01.8
Paperback 220 pag.;

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.