ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Leefboek voor kinderen

€14.50


Theo Legters
LEEFBOEK VOOR KINDEREN

Hoe kan ik mijn leven (nog) leuker maken?
Tips voor kinderen van 8 - 12 jaar om hun zelfvertrouwen te vergroten

Het ‘Leefboek voor kinderen’ is een leer- en doe-boek voor kinderen van 8 — 12 jaar dat hen wil bijstaan in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.
Het boek richt zich met name op veel voorkomende emotionele problemen zoals o.a.:
• verlegenheid
• gebrek aan zelfvertrouwen
• motivatieproblemen
• geen contact kunnen maken
• gepest worden
• gescheiden ouders
• ruzie en vriendschap

Dit boek geeft de kinderen zelf een groot aantal tips en spreekt ze aan op hun eigen niveau: met voorbeelden uit het dagelijks leven, thuis en op school, en met gekleurde woorden die het positief of negatief effect van taalgebruik illustreren.
Kortom: werken aan jezelf voor kinderen! Kinderen kunnen veel meer dan zij zelf of hun ouders vaak beseffen. En als ouders, leerkrachten en andere professionals meelezen, kunnen zij de kinderen adequater bijstaan dan nu vaak het geval is!
Enkele citaten van kinderen:
‘Het boek is handig, je herkent jezelf er wel in’. ‘Het helpt, ik heb nu veel minder ruzie met mijn zusje’. ‘Heel begrijpelijk voor kinderen die het moeilijk hebben’. ‘Ik zou wel willen dat er meer van die boekjes komen, want ik voel me er echt beter door dan eerst’.
Theo Legters is — naast zijn werk als leraar in het basisonderwijs — werkzaam als NLP Master Practitioner. Hij heeft zijn eigen NLP-praktijk, waarin hij kinderen en volwassenen begeleidt.


Vierde druk
ISBN 978.90.88400.07.0
Paperback, full colour geïllustreerd, 88 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.