ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Op zoek naar het verloren geluk

€17.50


Jean Liedloff
OP ZOEK NAAR HET VERLOREN GELUK

Naar een natuurlijke manier van opvoeden

Liedloffs verhaal over haar leven bij een indianenstam in de jungle van Zuid Amerika die nog in het stenen tijdperk leeft blijft fascinerend om te lezen. De inzichten die ze daar opdeed over opvoeding en opvang van baby's en jonge kinderen hebben een grote indruk gemaakt in het Westen.

Achtste druk
ISBN 978.90.76771.57.1
Paperback, 198 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.