ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Indigo-Kinderen als geschenk en uitdaging

€17.50


Carolina Hehenkamp
INDIGO-KINDEREN ALS GESCHENK EN UITDAGING

Handboek voor het herkennen van en omgaan met kinderen van de nieuwe tijd

Indigo-kinderen, nieuwetijdskinderen, sterrekinderen, het zijn verschillende benamingen voor eenzelfde verschijnsel er komen relatief steeds meer kinderen op de wereld die op de een of andere wijze ‘anders’ zijn.

Vierde druk
ISBN 978.90.76771.39.7
Paperback, 224 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.