ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Indigo-Kinderen opvoeden en begeleiden

€19.50


Carolina Hehenkamp
INDIGO-KINDEREN OPVOEDEN EN BEGELEIDEN

Praktische tips en oefeningen voor het ontspannen omgaan met nieuwetijdskinderen

Voor ouders, opvoeders en hulpverleners
Indigo-kinderen stellen hogere eisen aan de kwaliteiten van hun ouders en opvoeders dan gewone kinderen. Daarbij biedt dit boek hulp in de vorm van praktische adviezen, tips en oefeningen.

Derde druk
ISBN: 978.90.76771.47.2

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.