ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

OP ZOEK NAAR NORMEN EN WAARDEN

€2.50


Loes van der Mee & Danielle Bersma
OP ZOEK NAAR NORMEN EN WAARDEN

Kringgesprekken met kinderen en tieners
Een creatief werkboek voor het onderwijs

‘Op zoek naar normen en waarden’ is een werkboek voor docenten in het basisonderwijs en geschikt voor alle begeleiders van kinderen van 6 – 16 jaar. Het boek is een praktische handleiding om op een speelse en integere wijze met kinderen het gebied van normen en waarden te verkennen. Aan de hand van uitgewerkte thema’s kan de docent middels kringgesprekken en bezinningsoefeningen kinderen bewust maken van hun eigen normen en waarden. De multiculturele samenstelling van groepen in het onderwijs vraagt ook om het verkennen van waarden en normen uit diverse culturen. Het is een realistisch, gebruiksvriendelijk en vooral actueel boek.

ISBN 978.90.76771.58.8

Van € 12,50 voor   2,50

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.