ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Het oorsponkelijke reiki handboek van dr. Mikao Usui

€14.50


Dr. Mikao Usui & Frank A. Petter
HET OORSPRONKELIJKE REIKI HANDBOEK VAN DR. MIKAO USUI

Met foto’s van alle handposities en Reikitechnieken zoals aangegeven in de teksten van Dr. Usui

Een sensationele publicatie voor iedereen die geïnteresseerd is in Reiki: de eerste uitgave van de uit het Japans vertaalde teksten over Reikitechnieken van Dr. Mikao Usui zelf!

Vijfde druk
ISBN 978.90.76771.01.4
Paperback, 80 pag.

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.