ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Universeel Soefisme

€19.50


Dr. H.J. Witteveen
Universeel Soefisme

De weg van liefde, harmonie en schoonheid

In Universeel Soefisme geeft de auteur zijn visie op de mystieke filosofie van de Indiase soefileraar Inayat Khan, en zet hij uiteen hoe het soefisme behulpzaam kan zijn bij het vinden van harmonie tussen Oost en West. Dr. Witteveen heeft zich zijn hele leven intensief beziggehouden met het soefisme.

Tweede druk
Gebonden, 192 pag.
ISBN 978.90.76771.02.1

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.