ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

KOSMISCHE TAAL

€2.50


Hazrat Inayat Khan
KOSMISCHE TAAL

de wereld van vibraties

In 1924 gaf soefi-meester Hazrat Inayat Khan een serie toespraken, die werden uitgegeven onder de titel ‘Cosmic Language’. Sinds de tweede druk van 1986 blijkt het opnieuw nodig om ‘Kosmische Taal’ te herdrukken, maar in een nieuwe en moderne vertaling. Daartoe zijn in vergelijking met de voorgaande druk enige aanpassingen aangebracht. Toegevoegd aan deze uitgave is een recente vertaling van hoofdstuk 7 uit deel II van Hazrat Inayat Khans werken, waarvan de titel ook ‘Cosmic Language’ is.
De ondertitel luidt ‘De wereld van vibraties’. In een tijd dat de ontwikkelingen in de natuurkunde nog in een beginfase verkeerden, heeft de soefimeester gewezen op het feit dat alles in de schepping op vibraties, trillingen, berust. Dat er een verband is tussen frequenties en energie is in onze tijd gemeengoed; Inayat Khan zegt dat alles tot ons spreekt, alleen horen wij dat vaak niet. Naarmate wij gevoeliger worden en ons hart meer opengaat, zullen we deze taal beter leren verstaan.

‘Er is een taal die buiten de zintuigen om gaat, een taal die we beter kunnen
verstaan wanneer ons hart in een bepaalde mate openstaat’.

ISBN:978.90.8840.019.3
Paperback, 110 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.