ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

GAYAN, VADAN, NIRTAN

€12.00


Inayat Khan
GAYAN, VADAN, NIRTAN

Soefi-wijsheid over liefde en schoonheid

Herdruk met nieuwe omslag.

Deze uitgave van de GAYAN, VADAN, NIRTAN bevat de integrale tekst van de drie klassieke bundels met aforismen, gedichten en gebeden van de grote soefimeester Hazrat Inayat Khan, in een moderne vertaling. Deze bundels vormen de beste introductie tot het soefisme en de filosofie van deze grote wijsgeer. Als musicus en mysticus voelde Inayat Khan zich aangetrokken tot klank en muziek. Zijn gedachten namen op natuurlijke wijze een muzikale vorm aan. Daarom verwijzen de titels van deze bundels naar de groeperingen die in de oude Indiase muziekleer gebruikt werden: zang, spel en dans. De inhoud is zeer gevarieerd: ideeën, gedachten, adviezen, gebeden, liederen, spreuken en gedichten. Het is soefi-wijsheid die een leven lang meegaat, en die bij herlezing steeds diepere lagen blijkt te hebben.

ISBN 978.90.73207.04.2
Gebonden. 320 pagina’s
Negende druk

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.