ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

DE ZIEL, VANWAAR, WAARHEEN?

€12.00


Inayat Khan
DE ZIEL, VANWAAR, WAARHEEN?

DE ZIEL is een intrigerend boek over de wereld van de ziel en over de wereld der engelen. Het boek is volledig bijgewerkt met materiaal dat later is ontdekt. Het is vertaald en van een inleiding voorzien door mevrouw Witteveen-de Vries Feyens. Er is tegenwoordig veel belangstelling voor reïncarnatie, het leven na de dood en de weg der ziel. Inayat Khan geeft hierover boeiende beschouwingen, aangevuld met de authentieke vragen en antwoorden.

ISBN 978.90.73207.03.5
Paperback, 236 pagina’s
Vijfde druk

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.