ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Alchemie van het geluk

€10.00


Inayat Khan
ALCHEMIE VAN HET GELUK

Een ondogmatische stimulans tot bewust en doelgericht leven. Ook de oeroude vraag naar de zin van het leven staat centraal in dit boek, waarbij Inayat Khan op karakteristieke wijze telkens de relatie legt tussen mystiek en het leven van elke dag.

ISBN 978.90.73207.22.6
Paperback, 144 pagina’s
Zesde druk

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.