ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

DE MYSTIEK VAN HET GELUID

€10.00


Inayat Khan
DE MYSTIEK VAN HET GELUID

Het centrale thema van dit boek is de unieke mogelijkheid die muziek biedt tot geestelijke ontwikkeling; Inayat Khan legt uit waarom in alle tijden muziek hier het beste middel voor geweest is. Zijn ideeën komen uit de rijke traditie van het soefisme waarin muziek altijd nauw verweven is geweest met mystiek.

'Wij zijn gewend om datgene dat wij horen geluid te noemen, maar er is ook het geluid van de geest, van het hart, en van de ziel.'

ISBN 978.90.73207.01.0
102 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.