ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

GEESTELIJKE GENEESKRACHT

€10.00


Inayat Khan
GEESTELIJKE GENEESKRACHT

In dit boek geeft Inayat Khan een beschouwing over de innerlijke aspecten van ziekte en gezondheid en over de mogelijkheid van zelfgenezing.
De verschillende manieren die van oudsher werden toegepast bij geestelijke genezing worden in dit boek uiteengezet. Het geeft daardoor een duidelijk inzicht in de mogelijkheden van genezing op geheel andere wijze dan door de medische wetenschap.

ISBN 978.90.73207.52.3
Paperback, 134 pagina’s

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.