ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Lijst van boeken in deze categorie


€ 15.00

Learn More

Filosoferen met kinderen

Nel de Theije-Avontuur & Leo Kaniok
FILOSOFEREN MET KINDEREN

Over verhalen uit de hele wereld
Over grote waarden in het klein
Een verhalenboek met praatpapieren voor iedereen die met kinderen werkt

Tweede druk
ISBN 978.90.8840.057.5
Paperback, full colour geïllustreerd, 128 pag.

Meer informatie

€ 15.00

Learn More

Filosofisch verhalen voor kinderen

Nel de Theije-Avontuur
FILOSOFISCHE VERHALEN VOOR KINDEREN

Oude en nieuwe verhalen over levensvragen van alle tijden

ISBN 978.90.8840.080.3
Paperback; full colour geïllustreerd; 120 pagina’s

Meer informatie

€ 15.00

Learn More

Kindergezichten lezen

Alie Relker
KINDERGEZICHTEN LEZEN

Over het ‘lezen’ van een gezicht met behulp van universele kenmerken om kinderen beter te begrijpen

ISBN 978.90.8840.142.8
Paperback, 120 pagina’s, full colour geïllustreerd

Meer informatie

€ 15.00

Learn More

Kinesiologie voor kinderen

Helga Baureis & Claudia Wagenmann
KINESIOLOGIE VOOR KINDEREN

Een hulpmiddel bij leer- en concentratieproblemen

Voor ouders, docenten en hulpverleners

Tweede druk
ISBN 978.90.76771.95.3
Paperback, 168 pag.

Meer informatie

€ 15.00

Learn More

Klasse-werk

Margo Franssen
KLASSE-WERK

36 direct toepasbare lessen ter bevordering  van het pedagogisch klimaat in de klas
Voor groep 6-7-8

ISBN 978.90.8840.121.3
Paperback, 96 pagina’s
Full colour, rijk geïllustreerd

Meer informatie

€ 15.00

Learn More

KLOP, KLOP! EFT voor kinderen

Theo Legters
KLOP, KLOP! EFT voor kinderen

Kinderen bevrijden zichzelf van emotionele blokkades
Met DVD


ISBN 978.90.8840.058.2
Paperback 60 pag.; full colour. Geïllustreerd; Met DVD;

Meer informatie

€ 14.50

Learn More

NIEUWE SPELEN OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN

Bernd Badegruber
NIEUWE SPELEN OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN

Groepsspelen voor kinderen van 9–15 jaar

Derde druk
ISBN 987.90.76771.41.0
Paperback, 120 pagina’s
geïllustreerd

Meer informatie

€ 14.50

Learn More

PESTEN OP SCHOOL

Dieter en Gita Krowatschek
PESTEN OP SCHOOL

Adequaat optreden tegen pestgedrag
Spelletjes, activiteiten en oefeningen voor het herkennen, signaleren en bestrijden van pestgedrag op school

ISBN 90.76771.73.1
Paperback, geïllustreerd, 96 pag.

Meer informatie

€ 14.50

Learn More

SPEELS OMGAAN MET AGRESSIE

Rosemarie Portmann
SPEELS OMGAAN MET AGRESSIE

134 Spelletjes en oefeningen om op een creatieve manier conflicten op te lossen

ISBN 978.90.73207.88.2
Paperback, geïllustreerd, 100 pag.

Meer informatie

€ 14.50

Learn More

SPELEN OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN

Bernd Badegruber
SPELEN OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN

100 Groepsspelen voor kinderen van 6–12 jaar om individuele en onderlinge problemen op te lossen

Vierde druk
ISBN 978.90.76771.19.9
Paperback, 120 pagina’s
Geïllustreerd

Meer informatie

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.