ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Lijst van boeken in deze categorie


€ 12.50

Learn More

HONDERD DRAMASPELEN

Paul Rooyackers
HONDERD DRAMASPELEN

voor onderwijs en jeugdwerk

Vierde druk;
Geïllustreerd
ISBN 978.90.73207.33.2

Meer informatie

€ 12.50

Learn More

HONDERD NIEUWE DRAMASPELEN

Paul Rooyackers
HONDERD NIEUWE DRAMASPELEN

Derde druk;
Geïllustreerd
ISBN 978.90.73207.73.8

Meer informatie

€ 12.50

Learn More

HONDERD NIEUWE TAALSPELEN

Paul Rooyackers
HONDERD NIEUWE TAALSPELEN

Voor kinderen van 4 – 14 jaar

Kennismakingsspelen – dichtspelen – illustratiespelen – verhaalspelen – gevoelspelen – muzikale taalspelen – schrijfspelen – gedachtenspelen – woordspelen

ISBN 978.90.8840.023.0
Paperback, 96 pag.;
geïllustreerd

Meer informatie

€ 12.50

Learn More

HONDERD TAALSPELEN

Paul Rooyackers
HONDERD TAALSPELEN

Woord- en letterspelen
Spelletjes met een krant
Vertel- en verhaalspelen
Kennismakingsspelen
Zintuig- en geluidsspelen
Spelletjes met gedichten


Derde druk
ISBN 978.90.73207.44.8
Paperback, geïllustreerd, 104 pag.

Meer informatie

€ 14.50

Learn More

HUNDERTWASSER VOOR KINDEREN

Birgit Brandenburg
HUNDERTWASSER VOOR KINDEREN

Een werkboek met kunstzinnige ideeën gebaseerd op het werk van de veelzijdige kunstenaar Hundertwasser

ISBN: 978.90.76771.53.3
Paperback 80 pagina’s
Rijk geïllustreerd

Meer informatie

€ 14.50

Learn More

KINDEREN ONTDEKKEN DE GROTE KUNSTENAARS

MaryAnn F. Kohl en Kim Solga
KINDEREN ONTDEKKEN DE GROTE KUNSTENAARS

Tekenen en schilderen in de stijl van de grote kunstenaars

Derde druk
ISBN 978.90.76771.03.8
Paperback 134 pag.
Rijk geïllustreerd

Meer informatie

€ 15.00

Learn More

Kindergezichten lezen

Alie Relker
KINDERGEZICHTEN LEZEN

Over het ‘lezen’ van een gezicht met behulp van universele kenmerken om kinderen beter te begrijpen

ISBN 978.90.8840.142.8
Paperback, 120 pagina’s, full colour geïllustreerd

Meer informatie

€ 14.50

Learn More

Kinesiologie voor kinderen

Helga Baureis & Claudia Wagenmann
KINESIOLOGIE VOOR KINDEREN

Een hulpmiddel bij leer- en concentratieproblemen

Voor ouders, docenten en hulpverleners

Tweede druk
ISBN 978.90.76771.95.3
Paperback, 168 pag.

Meer informatie

€ 19.50

Learn More

Klas in balans

Helen Purperhart & Rosalinda Weel
KLAS IN BALANS

Het grote relaxboek voor het onderwijs

ISBN 97890.8840.111.4
Paperback, full colour geïllustreerd, 114 pag.

Meer informatie

€ 14.50

Learn More

Klasse-werk

Margo Franssen
KLASSE-WERK

36 direct toepasbare lessen ter bevordering  van het pedagogisch klimaat in de klas
Voor groep 6-7-8

ISBN 978.90.8840.121.3
Paperback, 96 pagina’s
Full colour, rijk geïllustreerd

Meer informatie

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.