ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Er zijn geen ST of CS cd's meer leverbaar.

 

BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE DE SAMONAS KLANKTHERAPIE CD’S

De productie en verkoop van de Samonas Klanktherapie CD’s is vanaf 2013 gestopt. De opnames van alle reeksen worden sindsdien rechtstreeks via internet geleverd voor gebruik via iPad of iPhone, waarbij een speciale techniek wordt gebruikt om dezelfde geluidskwaliteit en effectiviteit te garanderen. Dat kan voortaan alleen nog via de website van Samonas: www.samonas.com.

Panta Rhei heeft op dit moment nog een beperkt aantal Klanktherapie CD’s in voorraad, die vanaf 10 maart 2014 met 50% korting via onze website geleverd kunnen worden.

Indien u een CD wilt bestellen, bel of mail ons dan s.v.p. eerst even, dan controleren we of de desbetreffende CD leverbaar is. Tel.: 071 4074523, email: pantarhei@wxs.nl.
Is de CD leverbaar, dan ontvangt u deze met handleiding en een factuur met acceptgirokaart.

Momenteel ((juni 2016) zijn de volgende CD’s nog beperkt in voorraad:

CD-nummer Nieuwe prijs (incl. 50% korting)
HS 101, HS 103, HS 108, HS 123 € 20,- p.st.
CQ 101, CQ 102, CQ 104, CQ 105, CQ 108, CQ 122, CQ 123 € 20,- p.st.
CE 311 € 10,- p.st.
Lateraal 418, Lateraal 413 € 37,50 p.st.

 

De nieuwe prijs is exclusief portokosten.

Let op: de koptelefoon is niet meer leverbaar.

Voor alle informatie over de inhoud en de werking van de CD’s zie de toelichting op onze website hieronder.


Download:

• PDF folder Samonas klanktherapie


Uitgeverij Panta Rhei, Ligusterstraat 19, 2225 RE Katwijk. Tel.(071) 4074523; Fax (071) 4015256


SAMONAS KLANKTHERAPIE

 

 

Genezen door te luisteren naar muziek

Aanbevolen bij:

• gehoorklachten
• vermoeidheidsklachten
• stress
• leerproblemen
• energietekort

Uitwerkingen:

• verbetering van het gehoor
• ontspanning
• verbetering leerprestaties
• gunstig effect op de stem en de stemming

 

WAT IS SAMONAS KLANKTHERAPIE?

Samonas Klanktherapie is gebaseerd op drie uitgangspunten:

1. De uitwerking van muziek en natuurgeluiden op de mens.
2. Het toepassen van een natuurlijke manier van opnemen en weergeven van geluid. De speciaal voor deze therapie ontworpen opnametechniek geeft de opnames een briljante geluidskwaliteit waardoor ze een diepe, emotionele uitwerking kunnen hebben.
3. De speciale bewerking van de hoge en lage tonen van deze opnames geeft specifieke prikkels aan de hersenen in gebieden die door gewone opnames niet geprikkeld worden. Door de verregaande samenhang tussen het gehoor, de hersenen, de spraak en de psyche leidt deze therapie tot resultaten die verdergaan dan alleen een verbetering van het gehoor.

Het geheim van de boventonen

De op deze uitgangspunten gebaseerde klanktherapie bestaat uit het regelmatig beluisteren van speciaal voor dit doel opgenomen CD's met klassieke muziek en natuurgeluiden. Deze opnames hebben een briljante geluidskwaliteit doordat óók de frequenties tot 20.000 Hz zijn opgenomen, zodat alle boventonen van de muziek volledig tot hun recht komen. De genezende werking zit met name in de hoge tonen, en dit hoge frequentiegebied heeft ook nog een aparte bewerking ondergaan, zodat deze opnames een intensieve micromassage van het inwendige oor bewerkstelligen.

Bij welke klachten?

Deze therapie wordt vooral aanbevolen bij gehoorklachten, maar ook bij vermoeidheidsklachten, stress, leerproblemen en energiegebrek.
Met klanktherapie kunt u deze klachten zelf verhelpen!
Het luisteren naar speciaal bewerkte hoge, boventoonrijke klanken blijkt een energetiserende methode die via het gehoor rechtstreeks lichaam en geest beïnvloedt. Gevolgen zijn een verbetering van het luister- en concentratievermogen, een harmonisering van de persoonlijkheid en een stimulering van creativiteit en vitaliteit.

Positieve resultaten

Verreweg de meeste gebruikers constateren na het regelmatig beluisteren van de opnames een verbetering van het gehoor, terwijl er ook een positieve invloed op de stem en op de stemming in het algemeen wordt waargenomen. Als positieve bijwerking wordt steeds een toename van de levensenergie geconstateerd.
De beste resultaten worden bereikt bij mensen met gehoorklachten: doofheid, oorsuizingen e.d. Ook schijnbaar 'definitieve' gehoorbeschadigingen verbeterden aanzienlijk na consequent gebruik van de klanktherapie.
Op EEG's, electro-cardiogrammen en audiogrammen is de positieve invloed op de hersenactiviteit, de hartslag en de gehoorcurve duidelijk te zien. De therapie is zowel geschikt voor jonge kinderen als voor ouderen en is tevens een van de weinige therapieën die geen bijwerkingen kent.
Alle hiernaast beschreven CD's kunnen door iedereen op eigen initiatief gebruikt worden, mits men de in de bijgeleverde handleiding vermelde aanwijzingen in acht neemt.
Deze therapie is mede gebaseerd op de onderzoekingen van de Franse oorspecialist Dr. Alfred Tomatis.

Lateraal-CD's

Ook klachten die te maken hebben met het disfunctioneren van beide hersenhelften, zoals dyslexie, leer- en concentratiemoeilijkheden (lateraliteitsproblemen) zijn te genezen met klanktherapie. Hiervoor zijn enkele speciale CD's uitgebracht (de `lateraal'-CD's) die alleen door artsen en therapeuten kunnen worden voorgeschreven. Artsen en therapeuten kunnen bij Panta Rhei informatie aanvragen over deze speciale opnames.

De klanktherapie-opnames

De genezende werking van klanktherapie is gebaseerd op de invloed van frequenties tussen 16.000 en 20.000 Hz. Juist deze hogere tonen, voor het menselijk oor niet meer bewust waarneembaar, hebben de kwaliteiten die deze therapie werkzaam maakt. Het is daarom van belang dat deze frequenties ook weergegeven worden door de gebruikte apparatuur.
De opnames zijn gemaakt met behulp van zeer speciale technieken, die in het boek Klanktherapie uitgebreid beschreven worden.
De muziek dient via een koptelefoon en CD-speler beluisterd te worden, in een rustige ruimte waar men niet gestoord wordt. Aanbevolen wordt om met 1/2 tot 1 uur per dag luisteren te beginnen.

CD-speler voor klanktherapie

Tegenwoordig zijn de meeste CD-spelers van een goed merk geschikt voor klanktherapie. Vrijwel alle CD-spelers geven de hoge frequenties tot 20.000 Hz probleemloos weer.

Let bij aanschaf wel op de volgende punten:
- Het apparaat moet in elk geval beschikken over een
regelbare uitgang voor een koptelefoon; de muziek moet namelijk zo zacht mogelijk afgespeeld worden.
- Enkele apparaten kunnen niet zacht genoeg worden ingesteld, d.w.z. het signaal bij minimale geluidssterkte is mono en niet stereo. Dit is zeer schadelijk voor klanktherapie en een dergelijk apparaat kan dan ook niet gebruikt worden.
U kunt dit het beste bij de aanschaf uitproberen. Bij zeer lage geluidssterkte mag de weergave op één kanaal niet wegvallen.
- Zeer goedkope aanbiedingen hebben een grotere kans op defecten en storingen, evenals op het optreden van ernstige vervormingen bij een laag volume.
- Het is aan te bevelen om bij een draagbare CD-speler een oplaadbare accu te gebruiken.

Koptelefoon

- Het is belangrijk om goede koptelefoons te gebruiken. Gebruik bij voorkeur een hoogohmige koptelefoon (minimaal 150 ohm impedantie).
- U dient alleen koptelefoons te gebruiken die op de oorschelp liggen, of beter nog, deze omsluiten. Oordopjes die in de gehoorgang worden gestoken, zijn voor klanktherapie niet geschikt.
- De koptelefoon moet (voor de zekerheid, aangezien veel fabrikanten graag wat overdrijven als het om het bereik gaat) een bereik hebben tot 23.000 Hz. Let er bij de aanschaf ook op dat de koptelefoon prettig zit, want u zult de koptelefoon lang en intensief gebruiken.
- Koptelefoons met een 'open systeem' hebben een groter draagcomfort. Geluiden uit de omgeving kunnen worden waargenomen (gesprek) en open systemen drukken niet zo op de oorschelp, zodat ze vooral bij brildragende mensen prettiger zitten.

 

 

HIGH EXTENSION FRAGMENTEN OP DE CD'S

Alle klanktherapie-opnames bevatten speciaal voor deze therapie opgenomen muziek. Het zijn voornamelijk harmonieuze en rustgevende klassieke muziekstukken of natuurgeluiden.
Tussen de stukken staan soms korte fragmentjes waarbij alléén de boventonen zijn opgenomen (de 'high extension'-fragmenten). Die klinken nogal vaag en sommige mensen horen daar nauwelijks iets. Naarmate men op die plaatsen meer muziek gaat horen kan men zelf constateren of het gehoor vooruit gaat.

 

DE VERSCHILLENDE REEKSEN

Aanvankelijk waren er drie reeksen klanktherapie-opnames: de basisreeks, de vervolgreeks en de synergieconceptreeks. Opnames uit de basisreeks worden aanbevolen voor lichtere klachten, de vervolgreeks
Is bedoeld voor ernstiger en langduriger klachten. De synergieconcept-opnames hebben het klanktherapeutische effect van de basisreeks en bewerkstelligen tevens een diepe ontspanning. Zij dienen ter afwisseling en consolidatie, en zijn bij uitstek geschikt om stress-symptomen te bestrijden. Binnen één reeks is de werking van alle CD’s gelijk. U kunt dus de muziek kiezen waar u het liefst naar luistert. Men kan zonder bezwaar met een willekeurige CD uit de begin-niveau’s beginnen om het uit te proberen.

-------------------

Deze reeksen zijn uitgebreid met 3 voorbereidende niveau’s: Classic Quality, Healing Sounds en Klanktherapie Niveau A:

Classic Quality (CQ)
Deze opnames zijn niet bewerkt en bedoeld voor het beluisteren via luidsprekers.
Healing Sounds (HS)
Bedoeld voor het luisteren via koptelefoons waarbij het therapeutische effect ontleend wordt aan de psychologische werking van de muziek.
Klanktherapie Niveau A (SE)
Deze reeks is bedoeld als voorbereiding op de Samonas Klanktherapie: het zijn licht bewerkte opnames voor gevoelige patiënten; aanbevolen als kennismaking met de klanktherapie, of indien de CD’s van Niveau I te sterke reacties oproepen.

Dan zijn er de ‘hogere’ klanktherapie niveau’s I, II en CS:

- Klanktherapie Niveau I (ST1)
Dit is de ‘basisreeks’, aanbevolen als doeltreffende therapie voor serieuze gehoorklachten.
- Klanktherapie Niveau II (ST2)
Deze CD’s zijn sterker bewerkt en bedoeld voor ernstige en langdurige gehoorklachten. Particulieren mogen deze CD’s bestellen na tenminste gedurende enkele weken uit Niveau I (of de Synergiereeks) gebruikt te hebben.
- Synergieconcept-opnames (CS)
Dit zijn 3 opnames die klanktherapie met diepe ontspanning combineren. Natuurgeluiden met zachte, geïmproviseerde muziek op de achtergrond. Door de speciale opnametechniek (hemisynchronisatie) synchroniseren ze beide hersenhelften, waardoor diepe ontspanning ontstaat.

Bij elke CD wordt een gebruiksaanwijzing geleverd. Die dient men eerst zorgvuldig door te lezen. Dit boekje bevat ook de titels van de opnames.

 

BESCHIKBARE TITELS

 

Classic Quality (CQ) en Healing Sounds (HS)
(prijs CQ-reeks: € 40,- per stuk; HS-reeks:
€ 40,- per stuk)

1. Nocturne
Muziek van Bach, Carulli, Ravel, Villa/Lobos e.a. op fluit en gitaar (bestelnr. CQ121 of HS121)
2. Cantabile
Harmonieuze muziekstukken van Bach, Mozart, Rossini, Fauré, Saint-Saens en Paganini op fluit en harp (bestelnr. CQ122 of HS122)
3. Carulli
Originele composities van Carulli voor gitaar en piano (bestelnr. CQ103 of HS103)
4. Cadaqués Night
Gitaarimprovisaties; een combinatie van jazz, klassiek en flamenco (bestelnr. CQ105 of HS105)
5. Live in Catalunya
Muziek voor strijkorkest van Rossini, Tschaikowsky en Grieg (bestelnr. CQ104 of HS104)
6. Lascia Ch´io Pianga
Klassieke liederen voor sopraan met gitaarbegeleiding (bestelnr. CQ123 of HS123)
7. Mozart en tijdgenoten II
Kamermuziek van Mozart, Haydn en Pleyel (bestelnr. CQ108 of HS108)
8. Classic
Muziek van Mozart en tijdgenoten op fluit, harp en cello (bestelnr. CQ101 of HS101)
9. Romantic
Muziek van Gounod, Saint-Saens, Schubert e.a. op fluit, harp en cello (bestelnr. CQ102 of HS102)
10. Queen of the night
Muziek van Mozart voor piano en orkest (bestelnr. CQ124 of HS124)

 

SAMONAS KLANKTHERAPIE Niveau A (SE)
(prijs SE-reeks: € 40,- per stuk)

1. Classic
Muziek van Mozart en tijdgenoten, uitgevoerd op fluit, harp en cello (bestelnr. SE101)
2. Romantic
Muziek van Gounod, Saint-Saens, Schubert e.a. voor fluit, harp en cello (bestelnr. SE102)
3. Muziek van Carulli
Duo’s voor gitaar en piano; vroeg klassieke muziek (bestelnr. SE103)
4. Cadaqués Night
Gitaarimprovisaties; een combinatie van jazz, klassieke en flamenco (bestelnr. SE105)
5. Mozart en tijdgenoten II
Kamermuziek van Mozart, Haydn en Pleyel (bestelnr. SE108)

 

Niveau I (ST)
(voorheen ‘basisreeks’)
(prijs ST-reeks: € 55,- per stuk)

Met deze CD’s kan een professionele of zelftherapie begonnen worden. Bij langdurige en ernstige klachten kunnen ze na 2 weken luisteren afgewisseld worden met CD’s uit Niveau II.

1. Classic
Muziek van Mozart en tijdgenoten voor fluit, harp en cello (bestelnr. ST101, voorheen KT101)
2. Romantic
Muziek van Gounod, Saint-Saens, Schubert e.a. voor fluit, harp en cello (bestelnr. ST102, voorheen KT102)
3. Muziek van Carulli
Duo’s voor gitaar en piano; vroeg-klassieke muziek (bestelnr. ST103, voorheen KT103)
4. Muziek voor kamerorkest
Werken van Grieg, Rossini en Tschaikwosky (bestelnr. ST104, voorheen KT104)
5. Natuurgeluiden
Met uitsluitend de geluiden van vogels, wind en water (bestelnr. ST110, voorheen KT110)

Niveau II (ST)
(voorheen ‘vervolgreeks’)
(prijs ST-reeks: € 55,- per stuk)

Deze CD’s zijn sterker bewerkt en bedoeld voor behandeling van ernstiger en langdurige gehoorklachten. Particulieren mogen deze CD’s pas bestellen nadat ze minstens gedurende enkele weken CD’s uit niveau I (of A) gebruikt hebben.

1. Mozart op historisch orgel
Diverse werken van Mozart, live opgenomen (bestelnr. ST206, voorheen KT206)
2. Mozart en tijdgenoten I
Fluitkwartet en klarinetkwartet van Mozart en Pleyel (bestelnr. ST207, voorheen KT207)
3. Mozart en tijdgenoten II
Kamermuziek van Mozart, Haydn en Pleyel (bestelnr. ST208, voorheen KT208)
4. Harmonie in reine stemming
Muziek van Bach, Couperin, Satie, Ierse volksmuziek e.d. (bestelnr. ST209, voorheen KT209)
5. Muziek en natuur
Muziek van Bach, Mozart, Haydn e.a. met natuurgeluiden op de achtergrond (bestelnr. ST220, voorheen KT210)
6. Queen of the night
Muziek van Mozart voor piano en orkest (bestelnr. ST224)

 

DE SYNERGIECONCEPT-OPNAMES
(Prijs CS-reeks: € 55,- per stuk)

1. Mysterium des Wassers
Het geluid van water op weg naar rivieren, meren en oceanen, met muziek in reine stermming op de achtergrond (bestelnr. CS931, voorheen CS911)
2. Alpha und Omega
Vogelgekwetter bij zonsopgang, met fraai geïmproviseerde vocale en instrumentale muziek op de achtergrond (bestelnr. CS932, voorheen CS912)
4. Natur/Klang/Synergie
Muziek van o.a. Tibetaanse klankschalen en het geluid van de branding van de zee op de voorgrond (bestelnr. CS933, voorheen CS913)

 

*

BELANGRIJK!

Handleiding Samonas Klanktherapie

Bij elke bestelling wordt het boekje ´Handleiding Samonas Klanktherapie´ meegeleverd. Deze gratis handleiding van 32 pagina´s bevat belangrijke informatie ver de werking van de therapie, het gebruik ervan en een beschrijving van alle afzonderlijke opnames en hun therapeutisch effect. Vóór u aan deze therapie begint dient u de eerste 3 hoofdstukken uit deze handleiding gelezen te hebben.

 

*

PRIJZEN per 1-10-2011

 

De prijzen van de CD´s binnen één reeks zijn gelijk:

Classic Quality (CQ-reeks): € 40,-
Healing sounds (HS-reeks): € 40,-
Klanktherapie A (SE-reeks): € 40,-
Klanktherapie I of II (ST-reeks): € 55,-
Synergieconcept (CS-reeks): € 55,-
Lateraal CD´s: €  75,-
Lateraal CD actieve therapie: € 150,-

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.