ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

kop.gif

Dr. Frank Kinslow is afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. Vroeger was hij chiropractor, leraar en counselor. Zijn ruime praktische ervaring en zijn inzicht in spirituele geneeswijzen vormen de pijlers van een nieuwe succesvolle manier van genezen die hij Quantum Healing noemt.

Hoe is Quantum Healing ontstaan?

Van mijn twintigste tot mijn veertigste bracht ik bijna drie jaar door in diepe meditatie, meestal op een afgelegen plek in de Alpen. In de periodes dat ik het druk had met mijn werk en mijn gezin, besteedde ik gemiddeld 3½ uur per dag aan het mediteren in stilte. Ik gaf les in meditatietechnieken en verzamelde mensen om me heen die zochten naar vrede en verlichting. Na zeven jaar lesgeven vond ik dat er iets wezenlijks miste. Ik gaf alles op en trok me terug om me te bezinnen. Ik concentreerde me op de betekenis van zuiver bewustzijn. Na zeven jaar in stilte kwam ik erachter dat ik nergens naar toe hoefde en dat er niets te doen viel. Alles is precies zoals het moet zijn. Alles is volmaakt. Het antwoord op al onze vragen ligt in het nietsdoen. Het niets is het antwoord! Dit ‘niets’ of deze ‘ leegte’ worden ook wel omschreven met woorden als totale ontspanning, puur bewustzijn of diepe vrede.

Rond 1990 ontwikkelde ik een techniek waardoor het mogelijk werd om die ervaring van diepe vrede over te dragen op iemand anders. De spirituele energie kon dus worden doorgegeven! Met die ontdekking werd de basis gelegd voor het proces dat ik Quantum Healing noemde. Door de jaren heen verfijnde ik de methode en ontdeed het van alles dat overbodig bleek. Het resultaat is een snelle en eenvoudige techniek, waarmee een diepe staat van hoger bewustzijn kan worden opgeroepen. De heling die daardoor op gang gebracht wordt, is niet het doel op zich maar wel een zeer welkome ‘bijwerking’.

Wat is Quantum Healing en hoe werkt het?

Quantum Healing is een techniek die snel werkt en die iedereen kan toepassen. Of je nu een gebroken been hebt of een gebroken hart, je hebt rust nodig om te kunnen herstellen. Hoe dieper de ontspanning, hoe voorspoediger het verloop van het genezingsproces. Een staat van zuiver bewustzijn is de diepste vorm van ontspanning en rust die er bestaat. Ik ontdekte dus een methode waarmee lichaam en geest heel snel, heel diep kunnen ontspannen en op die manier genezen worden. Ik gebruik woorden als rust en ontspanning omdat we allemaal wel weten hoe goed die voor ons zijn. Maar de ontspanning die ik bedoel gaat veel dieper. In deze ontspanning gebeurt niets. Er is een totale inactiviteit. Alles staat stil en maakt zo plaats voor zuiver bewustzijn. Als we eenmaal vertrouwd zijn met deze vorm van bewustzijn kunnen we die ook ervaren terwijl we denken, praten, leven. Het zorgt ervoor dat we ons minder druk maken om al die steeds weer terugkerende problemen met hypotheken, belastingen, relaties en dergelijke. Wij gaan al onze zorgen bezien vanuit een hoger perspectief van liefde en harmonie.

healing.jpg

Een zuiver bewustzijn is dus het belangrijkst. Jij stelt dat je dit bewustzijn in een paar minuten kunt bereiken. Hoe is dat mogelijk?

Zuiver bewustzijn is niet iets dat bereikt kan worden. Het kan niet bereikt worden omdat het al aanwezig is. Als je denkt dat het iets is, waarvoor jij je moet inspannen dan sla je de plank mis. Alles waarvoor jij moeite moet doen om het te krijgen, kun je ook weer verliezen. Bewustzijn in zijn meest zuivere vorm is niet iets dat je kunt verdienen of verliezen. Je hoeft je er alleen maar van bewust te worden en dat is in feite ongelooflijk gemakkelijk.

atom.jpg

Wat gebeurt er nu precies tijdens een sessie?

Alles ontstaat uit zuiver bewustzijn, alles is zuiver bewustzijn. Dit is in de eerste plaats het domein van de heler tijdens een sessie. De aandacht is dus in veel mindere mate gericht op de actuele klachten en problemen van de cliënt. De heler doet eigenlijk niets, hij neemt waar en stapt als het ware opzij waardoor de zuivere energie naar de cliënt toe stroomt. Quantum Healing werkt met zachte aanrakingen die het autonome zenuwstelsel eerst tot diepe rust brengen en vervolgens activeren om spontaan genezingsprocessen op gang te brengen. Alleen een tot rust gebracht zenuwstelsel kan weer contact krijgen met de eigen wijsheid van het lichaam om alles wat niet optimaal functioneert weer te herstellen. Het wonderbaarlijke hierbij is dat niet alleen de behandelde persoon maar ook de behandelaar een onmiddellijk en duurzaam gevoel van welzijn en euforie ervaart!

Als men zich bewust wordt van dit pure zijn, gaan er vanzelf wonderbaarlijke dingen gebeuren. We hoeven niets te doen, het wordt voor ons gedaan. In een groepsessie wordt het effect van deze meditaties zelfs versterkt. Dit komt omdat het in een groep makkelijker is om het lastige ego los te laten en in contact te komen met de universele bron van diepe vrede.

Demonstratie op video!

Een voorproefje van de mogelijkheden en kansen die Quantum Healing biedt zijn te vinden op de website:

www.quantumentrainment.com

Een spraakmakend boek van zijn hand met de titel Quantum Healing; Het geheim van spontane genezing.

ISBN 978.90.,8840.042.1
Prijs € 14,50

quantum.jpg

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.