ALGEMENE BOEKEN
  ESOTERIE
  GEZONDHEID
  HEALING
  MANDALA
    Mandala postkaartboekjes
  OPVOEDING
  PSYCHOLOGIE
  SOEFISME
  YOGA/ISMAKOGIE
ONDERWIJSBOEKEN
  Drama/Taal
  Huiswerkbegeleiding/ zelfhulpboek voor kinderen
  Muziek/Dans/Beweging
  Remedial Teaching
  Sociaal-emotionele vorming
  Tekenen/Schilderen/
Beeldende vorming
  Yoga voor kinderen
SPECIALE AANBIEDING

Onderwijs fonds

De categorie ‘Onderwijs’ bij Panta Rhei bevat praktische handboeken over creatieve en sociaal-emotionele vorming in de basisschool en in het voortgezet onderwijs.

Het zijn voornamelijk educatieve spelenboeken in de volgende categorieën:

  • sociaal-emotionele vorming (omgaan met conflicten en problemen)
  • drama / taal
  • muziek / dans / beweging
  •  yoga voor kinderen
  • tekenen / schilderen / beeldende vorming
  •  huiswerkbegeleiding /  zelfhulpboeken voor kinderen

        Copyright 2014 © powered by FTP-Focus To Pre-press.