Hart van Onderwijs

27,50

Auteur: Douwe Hoitsma
Paperback, 172 pagina’s
Full colour geïllustreerd
ISBN 978.90.8840.265.4

Categorieën: , Product ID: 5148

Beschrijving

Een unieke en direct toepasbare onderwijsmethodiek, gebaseerd op oosterse en westerse inzichten

“Wanneer we de hersenen van onze jeugd onderwijzen, mogen we niet vergeten hun hart te onderwijzen.”
— Dalai Lama

Dit introductieboek gaat over Hart van Onderwijs (HvO). HvO is een unieke, schoolbrede onderwijsmethodiek voor persoonlijk, sociaal en systeemleren op basis van tien HvO-elementen. HvO opent het leerproces voor kinderen en volwassenen om te groeien in hun kwaliteiten, vaardigheden, kennis en als ‘mens’ in algemene zin. De tien HvO-elementen, de vier hartkwaliteiten en de zes leercompetenties, zijn de bouwstenen en de middelen voor dit leerproces.

De vier hartkwaliteiten – vriendelijkheid, verbondenheid, hulpvaardigheid en blijdschap – zijn krachtige universele kwaliteiten die kinderen en volwassenen in hun ‘menselijkheid’ doen groeien. De zes leercompetenties – vrijgevigheid, discipline, geduld, inzet, concentratie en wijsheid – zijn vermogens, die toegepast worden om vaardig te leren en vaardig met elkaar om te gaan.

HvO beoogt het volgende te bereiken:
• Het bevorderen van welbevinden, dat de basis is voor elk leerproces
• Het versterken van eigenaarschap voor het eigen leerproces door persoonlijkleren
• Het vergroten van een positief klassen-, schoolklimaat en sociale competentie door sociaalleren vanuit vijf sociale thema’s
• Het verdiepen van leerprocessen door systeemleren, waarbij geleerd wordt dat alles met alles samenhangt, alles veranderlijk is en dat alles onderhevig is aan oorzaak en gevolg relaties
• Het verbeteren van de werkhouding en leervaardigheden, zoals leren concentreren en reflecteren
• Het bevorderen van burgerschap

HvO is gebaseerd op een mix van westerse inzichten en theorieën en oosterse, vooral boeddhistische wijsheden en methoden. Het boek is geschreven voor leerkrachten, schooldirecteuren, intern begeleiders, ouders, coaches en iedereen die met kinderen werkt.

Douwe Hoitsma is leerkracht, psycholoog, onderwijscoach, tennistrainer en meditatieleraar. Hij houdt zich al 25 jaar bezig met het ontwikkelen van Hart van Onderwijs. HvO wordt nu op drie Jozefscholen in Muiden en Weesp ingezet. In 2014 maakte hij het prentenboek “Vier hartsvrienden” waarin de vier hartkwaliteiten in de vorm van dieren gerepresenteerd worden. In 2017 maakte hij het prentenboek “Zes waardevolle vrienden” waarin kinderen aan de hand van zes dierenverhalen kennis maken met de innerlijke wereld van de zes leercompetenties. In januari 2024 was Douwe met HvO in het tv programma ‘Boeddha in de polder’ te zien.
(zie: www.hethartvanonderwijs.nl)