Nieuwe spelen om problemen op te lossen

2,75

Auteur: Bernd Badegruber
ISBN 978.90.76771.41.0
Paperback, 128 pagina’s
Geïllustreerd

Categorieën: , Product ID: 755

Beschrijving

97 groepsspelen voor kinderen van 9 – 15 jaar om individuele en onderlinge problemen op te lossen

Deze nieuwe bundel is bedoeld voor docenten in de bovenbouw van basisscholen, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. De spelen bieden de kinderen gerichte hulp bij het omgaan met gevoelens van angst, depressie, onzekerheid, verlegenheid, minderwaardigheid e.d. In de leeftijdscategorie van 9 – 15 jaar blijkt het aantal probleemkinderen op alle scholen dramatisch toe te nemen. Dit boek is bedoeld als hulpmiddel bij het omgaan met deze probleemkinderen. Deze kinderen hebben een groep nodig waarin ze sociaal gedrag kunnen ervaren, uitproberen en toepassen. Daar zijn deze spelen voor bedoeld.

De spelen zijn thematisch naar de aard van het probleem ingedeeld in 4 categorieën:

  • ik-spelen: leren luisteren naar zichzelf en uiting geven aan de eigen gevoelens;
  • jij-spelen: gevoelens over de partner bewust worden en leren uiten;
  • wij-spelen: de eigen positie in de groepen erkennen en veranderen;
  • spelmethoden: d.m.v. rollenspelen en simulatiespelen leren experimenteren met verschillende rollen in maatschappelijke situaties.

Binnen elke categorie zijn verschillen spelvormen uitgewerkt, zoals hulpverleningsspelen, samenwerkingsspelen, partnerspelen, integratiespelen, spelen om met agressie om te gaan, observatiespelen en rollenspelen.

Voor de meeste spelen is weinig of geen voorbereiding nodig. Ze kunnen in kleine groepen of met de hele klas gespeeld worden, en zijn geschikt voor alle schooltypes.

Dit boek is een vervolg op het eerder verschenen ‘Spelen om problemen op te lossen’ voor kinderen van 6 – 12 jaar.