De Wetenschap van het Zijn en de Kunst van het Leven

24,50

Auteur: Maharishi Mahesh Yogi
ISBN 978.90.73207.75.2
Paperback, 336 pagina’s

Beschrijving

Dit boek kan met recht een klassiek spiritueel meesterwerk genoemd worden. In 1963 voor het eerst uitgegeven en daarna in vele talen vertaald en door ontelbaren over de hele wereld gelezen, heeft het nog niets aan actualiteit ingeboet.
‘De Wetenschap van het Zijn en de Kunst van het Leven’ is verdeeld in vier grote delen. Het eerste deel, de Wetenschap van het Zijn, biedt een systematisch onderzoek naar de ware aard van de uiteindelijke werkelijkheid van de schepping, het eeuwige en alomtegenwoordige Zijn. Het beschrijft hoe men contact maakt met het Zijn en hoe men het Zijn leeft.
De laatste drie delen bieden praktische wijsheid voor het dagelijkse leven, gebaseerd op de diepe inzichten uit het eerste deel.
Geen enkel aspect van het leven blijft buiten beschouwing. Aan de orde komen o.a.: karma, prana, transcendente meditatie, het volledig vermogen van de mens, de invloed van voedsel en activiteit, goed en kwaad, leven in vrijheid, wereldvrede, het onpersoonlijke en het persoonlijke aspect van God, en de vijf wegen tot Godsverwerkelijking.

‘Dit is een boek van wederopbloei voor deze tijd. Als het gouden tijdperk ooit mocht dagen voor de menselijke samenleving, als er ooit vrede en harmonie zal gaan heersen op aarde, zal ‘De wetenschap van het Zijn en de kunst van het leven’ een vrije baan verschaffen voor hun komst. Er zal een nieuwe mensheid geboren worden, breder van kijk en rijker aan ervaring en vervulling op alle gebied. Levensvreugde zal ieder mens toebehoren, liefde zal de menselijke samenleving domineren, waarheid en goedheid zal er heersen in de wereld, er zal blijvende vrede op aarde zijn en allen zullen leven in vervulling, (…)’
Maharishi

Deze herziene editie is uitgebreid met een overzicht van de vele fascinerende aspecten van de wereldwijde activiteiten van Maharishi Mahesh Yogi gedurende de afgelopen veertig jaren.