Klasse-werk

2,75

Auteur: Margo Franssen
ISBN 978.90.8840.121.3
Paperback, 96 pagina’s
Full colour geïllustreerd

Categorie: Product ID: 291

Beschrijving

30 uitgewerkte lessen ter bevordering van zelfinzicht en zelfvertrouwen
Voor groep 6-7-8

Klasse-werk bevat 36 opdrachten om vanuit verschillende invalshoeken het pedagogische klimaat binnen een groep te verbeteren. De lessen versterken het zelfvertrouwen bij het individuele kind en de sociale banden binnen de groep als geheel. De opdrachten zijn gebaseerd op succesvolle technieken ontleend aan yoga, mindfulness, Brain Gym, meditatie, creatieve therapie, ontwikkelingspsychologie en NLP, en ontwikkeld in de langdurige lespraktijk van de auteur.

Deel 1 bevat informatie en aandachtspunten voor de docent. Deel 2 bevat 36 direct toepasbare lessen met werkbladen. Alle opdrachten doen een beroep op de creatieve en taalvaardigheden van de kinderen, triggeren de fantasie en leren de kinderen om dieper te kijken naar zichzelf en anderen.

De lessen zijn ingedeeld in 3 aandachtsgebieden:

  • Bevordering van het wederzijds begrip en versteviging van de onderlinge banden.
  • Bevordering van het zelfinzicht en een positief zelfbeeld.
  • Bevordering van een veerkrachtige, positieve levensvisie en -houding.

Alle opdrachten zijn zonder veel voorbereiding in de klas uit te voeren, ze passen gemakkelijk in elk lesrooster van groep 6-7-8 en behoeven een minimum aan ruimte en materiaal.